Prof. Bruce H. Lipton az Információs gyógyászatról

Prof. Bruce H. Lipton az Információs gyógyászatról

 

“A tudomány egy olyan reneszánszának lehetünk tanúi, amely megdönti a régi tévhiteket és újraírja az élet történetét. A határtudományok területén tett mélyreható felfedezések teljesen felülírják az egészségről és a betegségről alkotott elképzeléseinket.
Az „új” biológia forradalmasítja az egészségügyet: tudományos magyarázatot kínál a gyógyítás egyik feltörekvő területe, az energiagyógyászat hatásmechanizmusának mibenlétére.
Az egészségügyi ellátásban alkalmazott energiagyógyászati módszerek hatékonyságának magyarázata a kvantum-biofizika tudományában gyökerezik. Ez az új kutatási terület az élet működéséről kialakult tudásunkat jóval a felsőoktatási intézmények és az orvosi egyetemek által jelenleg nyújtott hagyományos ismereteken túlra terjeszti ki.
Az Információs gyógyítás című könyvben a szerzők a kvantumfizika elveit integrálják a sejt- és molekuláris biológia úttörő felfedezéseivel.
Kulcsfontosságú mű, amelyből megismerkedhetünk Erich Körbler (1938–1994), az „új homeopátia” atyjának forradalmi kutatásaival. (tovább…)

MI AZ A BIOINDIKÁTOR?

MI AZ A BIOINDIKÁTOR?

Erich Körbler osztrák tudós által feltalált un. „Bioindikátor” valójában egy vízszintes inga. Egyszerűen kimutathatók vele a pozitív, az éltető és a negatív, a káros sugárzások. Igazából ezek a rezgések, ezek az elektromágneses hullámok bennünk keletkeznek, amikor kézbe veszünk például egy almát, egy gyógyszeres dobozt, megérintünk egy személyt. A Bioindikátor mozgása antennaként jelez és vizuálisan tudatosítja nekünk, a bennünk lejátszódó elektromágneses hullám rezonanciákat, a konvergenciát és a divergencia mértékét.

Mivel Körbler elektromérnök volt, 1988-ban, mikor elkészítette az első „Bioindikátort” (akkor még nem ez volt a neve, csak egyszerűen; egykezes vízszintes inga) és elkezdte tanulmányozni annak működését, számára is meglepetés volt, hogy az inga mozgása a hullámtan fogalmaival leírható.

Amit látunk az inga mozgásánál az a konvergáló és divergáló elektromágneses hullámok egymásra hatásának a következménye (konvergáló hullámokról beszélünk, amikor a különböző elektromágneses sugárzások egymás hatását erősítik, a divergencia pedig az egymásra ható hullámok hatásának különböző mértékű gyengítése, gátlása). (tovább…)

Információs gyógyászat

Információs gyógyászat

A jelekkel, geometriai ábrákkal való gyógyítás ősidők óta létező és alkalmazott módszer. A gyógyítás egyik alapját jelentették, eredete a múlt ködébe vész. Úgy tűnik évezredek óta létezik. A jelekkel való gyógyítás minden kultúrkörben, minden földrészen ismert, az észak-amerikai indiánoktól a belső-ázsiai sámánokig, Indiától Afrikáig, az Amazonas vidékétől Pápua Új-Guineáig. Valószínűleg az emberiség legrégebbi tudásáról van szó, melynek elméleti hátterét és működésének megértését csak a legújabb fizikai és bioinformációs kutatási eredmények tették lehetővé. XX. századi újra felfedezése, rendszerbe foglalása, korszerű energetikai magyarázata és terápiás alkalmazásának kidolgozása Erich Körbler osztrák tudós nevéhez fűződik… (tovább…)

PROF. LÁSZLÓ ERVIN AZ INFORMÁCIÓS MEDICINÁRÓL

PROF. LÁSZLÓ ERVIN AZ INFORMÁCIÓS MEDICINÁRÓL

„Erich Körbler osztrák tudós a születőfélben lévő információs medicina egyik legfontosabb úttörője volt. Kíváncsi kutató elmével megáldott ember, aki remekül tudott kísérleteket tervezni, és szokatlanul fogékony volt a finom energiákra. Felfedezte, hogy az emberi idegrendszer pontosan és megbízhatóan reagál a környezetében zajló energia-áramlásokra. Tervezett egy egyszerű eszközt, az úgynevezett bioindikátort, amely a szervezet reakcióit világosan láthatóvá teszi a puszta emberi szem számára.

A bioindikátor egy egykarú inga, amely felerősíti azokat az önkéntelen mozgásokat, amelyeket a vizsgáló idegrendszere hoz létre, így a szakember egész sor vizsgálatot tud végrehajtani, amellyel demonstrálni lehet a vizsgált szervezetnek a környezetében meglévő különböző hatásokra és befolyásokra adott reakcióit. (tovább…)