„Erich Körbler osztrák tudós a születőfélben lévő információs medicina egyik legfontosabb úttörője volt. Kíváncsi kutató elmével megáldott ember, aki remekül tudott kísérleteket tervezni, és szokatlanul fogékony volt a finom energiákra. Felfedezte, hogy az emberi idegrendszer pontosan és megbízhatóan reagál a környezetében zajló energia-áramlásokra. Tervezett egy egyszerű eszközt, az úgynevezett bioindikátort, amely a szervezet reakcióit világosan láthatóvá teszi a puszta emberi szem számára.

A bioindikátor egy egykarú inga, amely felerősíti azokat az önkéntelen mozgásokat, amelyeket a vizsgáló idegrendszere hoz létre, így a szakember egész sor vizsgálatot tud végrehajtani, amellyel demonstrálni lehet a vizsgált szervezetnek a környezetében meglévő különböző hatásokra és befolyásokra adott reakcióit.

Körbler vizsgálati eredményeit egy vektorrendszer segítségével kódolta, amely a bioindikátor megfigyelt mozgásait egy koordináta rendszerben helyezi el. A bioindikátor mozgásainak precíz megfigyelésével jelzést kapunk arról, hogy egy adott hatás vagy befolyás összeegyeztethető-e az illető szervezetével vagy sem.

A szervezet egészséges működésével összeegyeztethető előnyös hatásokat egyfajta mozgás jelzi, az előnyöstől elmaradó, egészen a súlyosan ártalmasig terjedő hatásokat pedig pontosan kódolt reakciók egy másik készlete jelöli. Ugyanez érvényes akkor is, ha a szervezet funkcióit vizsgáljuk…

Ez a lélegzetelállítóan izgalmas tudományág, a közeli jövőben kétségkívül forradalmasítani fogja az orvostudomány gyakorlását.”

http://ervinlaszlo.com/

(az idézet részlet Dr. Sági Mária – Sági István: Információs Gyógyítás: A Körbler – módszer c. könyvének előszavából)

Fotó: Bernard F. Stehle