“A tudomány egy olyan reneszánszának lehetünk tanúi, amely megdönti a régi tévhiteket és újraírja az élet történetét. A határtudományok területén tett mélyreható felfedezések teljesen felülírják az egészségről és a betegségről alkotott elképzeléseinket.
Az „új” biológia forradalmasítja az egészségügyet: tudományos magyarázatot kínál a gyógyítás egyik feltörekvő területe, az energiagyógyászat hatásmechanizmusának mibenlétére.
Az egészségügyi ellátásban alkalmazott energiagyógyászati módszerek hatékonyságának magyarázata a kvantum-biofizika tudományában gyökerezik. Ez az új kutatási terület az élet működéséről kialakult tudásunkat jóval a felsőoktatási intézmények és az orvosi egyetemek által jelenleg nyújtott hagyományos ismereteken túlra terjeszti ki.
Az Információs gyógyítás című könyvben a szerzők a kvantumfizika elveit integrálják a sejt- és molekuláris biológia úttörő felfedezéseivel.
Kulcsfontosságú mű, amelyből megismerkedhetünk Erich Körbler (1938–1994), az „új homeopátia” atyjának forradalmi kutatásaival.
Ez az új tudományág, amely a szervezet információ felvételén alapuló empirikus gyógyítási rendszert mutatja be, betekintést enged az elme, a test és a szellem egységes működéséért felelős kommunikációs rendszerbe.
A hagyományos allopátiás orvoslás tudósai csupán akkor ismerik el az energiának az élő szervezetre gyakorolt hatását, ha az a molekulákat és a sejteket fizikailag átalakítja (ionizáló sugárzás). A gyógyszeripar anyagi érdekei pedig kétségbe vonják az energiagyógyítás biológiai szerepét, mivel ez az iparág a mechanikának abból az elavult, klasszikus (newtoni) megközelítéséből profitál, amely szerint csupán a fizikai kémia, vagyis a gyógyszerek képesek az élő szervezetre hatást gyakorolni.
Ezzel szemben Körbler „Új homeopátia” paradigmája az energia mint információ szerepét hangsúlyozza, amely befolyásolja a biológiai szerveződést és vezérli a biológiai funkciókat.
Az Információs gyógyítás csúcspontja a biológiai rendszereket befolyásoló, a sejtek, a szervek és az organizmusok viselkedését, valamint a géntevékenységet alakító energiarezgések és rezonanciaminták természetének kiváló és mély tudományos elemzése.
Az említett mechanizmusok kihangsúlyozzák az összefonódás, a komplexitás, a koherencia és az emergencia alapvető szerepét, amely kvantummechanikai elvek együttesen szolgáltatják az új vis-vitalis alapját.
Mindezen túl az Információs gyógyításban ismertetett módszer egyedülálló lehetőséget ad az olvasónak arra, hogy használja a Körbler-féle pálcát, amely a mikroizommozgásokon keresztül fordítja le és közvetíti a tudat alatti információkat.
A szerzők számos kísérletet írnak le, amelyek alapján az olvasó személyesen is felmérheti az energiainformációs mezők szerepét, saját egészségére és élettapasztalataira vetítve.
Különösen ajánlom e könyvet az allopátiás és a kiegészítő orvoslás módozatait gyakorló gyógyászok számára.
Ez a mű mérföldkő – olyan tudással ruházza fel olvasóját, amely kiszélesíti látókörét és tovább inspirálja gyógyító munkáját. A szerzők által leírt „új meglátások” olyan mesterkulcsot kínálnak, amely kaput nyit a tudományhoz, amely által ismereteket szerezhetünk arról, hogy a környezetünkben lévő energetikai minták, valamint a gondolataink, a viselkedésünk és a hitvilágunk által létrehozott energetikai minták hogyan befolyásolják testünk működését és miként alakítják a külvilágról szerzett tapasztalatainkat.

Gondolkodást kíván… és nagyon megéri!”

Bruce H. Lipton PhD,
őssejt-biológus,
a Hit biológiája, a Spontán evolúció és
a The Honeymoon Effect című bestsellerek szerzője

https://www.amazon.com/Healing-Information-Hom…/…/1782798587

https://bookline.hu/szerzo/dr–bruce-h–lipton/141343?page=1